September 25, 2020

Welke herstellingen zijn voor de verhuurder?

Stel, er is schade aan het huis. Wie moet de kosten betalen? Laat ons eerst even de wet citeren, dat klinkt mooi plechtig: “De verhuurder moet het gehuurde goed, in alle opzichten, in goede staat van onderhoud aan de huurder leveren en tijdens de duur van de overeenkomst in zodanige staat onderhouden dat het kan dienen tot het gebruik waartoe het bestemd is.” Veel woorden om te zeggen dat de verhuurder wel degelijk enkele taken op zich moet nemen.

Voor de verhuurder

  • slijtage door ouderdom 
  • schade door overmacht
  • herstellingen bij de aanvang van de huur
  • herstellingen aan de verwarmingsinstallatie

Voor de huurder

  • kleine herstellingen en onderhoud (de haard, tegels, sloten, deuren, ramen en muurbepleistering tot 1 meter hoog, ...)
  • de huurder moet de centrale verwarmingsinstallatie op gas tweejaarlijks laten controleren en onderhouden door een erkend technicus. Voor een verwarming op stookolie is dat jaarlijks.
  • herstellingen nodig na het foutief gebruik van de woning of een toestel

Wil je een handig en meer gedetailleerd overzicht? Kijk dan zeker eens in dit boekje. Soms is het gewoon niet duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en zit je in de ‘grijze zone en wordt het onderhandelen en discussiëren. Ook de huurdersbond is een optie. Kom je niet tot een oplossing, dan kan je je altijd wenden tot de Vrederechter.

Of samenwerken met huuringent natuurlijk. Huuringent garandeert je een stipte betaling van de huur en een goed onderhoud van de woning. Is er toch schade, dan zoeken wij naar een eerlijke oplossing.