Huuringent

Wist je dat 50% van alle Gentenaars huurder is maar dat niet iedereen een goede woning aan een eerlijke prijs vindt?

Wist je dat 50% van de Gentse woonmarkt bestaat uit huurwoningen en 95% van deze woningen wordt verhuurd door een particuliere eigenaar? 20% van deze eigenaars heeft soms problemen met wanbetaling, leegstand en huurschade?

Dan weet je meteen waarom  huuringent - het stedelijk verhuurkantoor van de stad Gent - is opgericht!

Huuringent is een dochter van sogent (het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf). Huuringent neemt de rol van betaalbare verhuurder op in toekomstige projecten van www.sogent.be.

Huuringent wil de stijgende vraag naar huurwoningen opvangen door kwalitatieve woningen in hoofdhuur te nemen van privé eigenaars en die door te verhuren aan kandidaat huurders tegen een eerlijke prijs. Zo is de eigenaar zeker van zijn huurinkomsten en de huurder krijgt een goede woning.

Huuringent is geen sociaal verhuurkantoor in die zin dat we niet verhuren aan sociale huurprijzen maar aan eerlijke marktconforme prijzen. De maatschappelijke meerwaarde zit hem in ons objectief toewijssysteem. Huuringent zorgt voor de juiste kandidaat bij de juiste woning en we geven extra huurkansen aan alleenstaanden, gezinnen en personen met een bescheiden inkomen.

We staan met een team van 10 gedreven medewerkers voor je klaar.

Ons team

Ons toegewijde team combineert expertise, creativiteit en toewijding om onze klanten te helpen bij het verhuren of bij jouw appartement zoeken. Leer meer over de mensen die het hart van Huuringent vormen en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Ontdek meer over ons teamHet Huuringent team

Missie en doelstelling

Huuringent heeft als doel het aanbod en de betaalbaarheid van private huurwoningen te verbeteren. Door hoofdhuurder te worden van een aantal woningen biedt huuringent haar eigenaars voldoende garanties op huurinkomsten en een goed onderhoud van de woning zodat zij de woningen zorgeloos kunnen (blijven) verhuren.

Huuringent verhuurt de woningen onder aan woonbehoeftige huurders die hier volgens een toewijsreglement voor in aanmerking komen. De vereniging biedt alleenstaanden, grotere gezinnen, mensen met een specifieke woonnood en bescheiden inkomens extra woonkansen.

Huuringent wil met een gedreven team een betrouwbare, responsieve huurpartner zijn van en voor de stad Gent. Het wil een eerlijke en betaalbare huurmarkt helpen creëren in Gent voor alle Gentenaars, zowel huurders als verhuurders.

Een van onze gezellige appartementen

Eigenaars
Alle eigenaars met een eigendom in Gent (die ze niet zelf bewonen) en die geïnteresseerd kunnen zijn in een ondersteuning van hun verhuring. We focussen op private verhuurders die uit onderzoek vaak 50+ en ondernemend blijken te zijn. Huuringent richt zich naar alle types woningen en houdt rekening met de beoogde doelgroep van huurders. Zo mikken we voornamelijk op bescheiden woningen.

Huurders
Alle mensen die willen huren in Gent maar niet (snel) in aanmerking komen voor een sociale woning en niet zomaar een kwalitatieve woning op de private huur- of koopmarkt vinden.

Iedereen die op de private huurmarkt wil huren, kan zich inschrijven bij huuringent. Bij de toewijzing van een woning wordt voorrang gegeven aan een bepaalde doelgroep kandidaathuurders. Zo krijgen alleenstaanden, grote gezinnen, mensen met een bescheiden inkomen, inwoners van Gent, bewoners van een noodwoning of transitwoning en mensen die onteigend zijn in Gent meer kans om een woning te huren. Huuringent wil voor elke kandidaathuurder een passende woning aanbieden zowel naar betaalbaardheid als naar bezetting.

Hoe werkt het?

Huuringent verhuurt private huurwoningen, die door de eigenaar aan ons zijn toevertrouwd. Huuringent neemt de woning in hoofdhuur en verhuurt deze onder aan huurders die hiervoor volgens het toewijsreglement in aanmerking komen. Huuringent biedt op die manier, vanuit de verplichtingen die voortvloeien uit de hoofdhuurovereenkomst, de eigenaar een uniek aanspreekpunt en voldoende garanties op de betaling van de huur en ‘het goede huisvaderschap’.