Faq

Antwoord op al je vragen.

Hoe kan je inschrijven en wat neem je mee?

Inschrijven kan zowel online als fysiek.

- op onze zitdag enkel na afspraak op woensdagmiddag of dinsdagavond in het Stadskantoor (Woodrow Wilsonplein).
Je kan je steeds  een afspraak vastleggen via https://afspraken.gent.be/ of 09/269.69.69 of info@huuringent.be
- online via onze website


Inschrijven kan enkel als u volgende documenten mee heeft:

- Bewijs van de inkomsten (van de laatste 3 maanden) of bewijs van uitkering bij bepaalde instanties
- Attest gezinssamenstelling (te verkrijgen bij de Dienst Burgerzaken van de gemeente of stad waar u verblijft)
- Attest woonhistoriek (te verkrijgen bij de Dienst Burgerzaken van de gemeente of stad waar u verblijft)
- Indien van toepassing een inschrijvingsbewijs van een woonmaatschappij
- Indien van toepassing een bewijs (bvb. vonnis) co-ouderschap.
- Indien van toepassing een bewijs va alimentatie
- Indien van toepassing een bewijs van verblijf in een transit-, nood- of onteigende woning in Gent

Huuringent geeft u een inschrijvingsbewijs mee en vraagt om wijzigingen in uw situatie zo snel mogelijk door te geven.

Hoe verloopt een samenwerking met huuringent?

Huuringent neemt je woning in hoofdhuur voor in principe 3 jaar, regelt de meeste administratieve zaken en verhuurt de woning onder aan kandidaathuurders die zich bij ons inschrijven.

Huuringent is een betrouwbare huurder en garandeert vanuit de verplichtingen als hoofdhuurder:
- Stipte betaling van de huur
- Controle op het onderhoud van de woning (‘goede huisvaderschap’)
- Uitvoeren huurdersherstellingen bij einde van de huurovereenkomst (‘teruggaveplicht’)

We werken als volgt:
1. verkennend gesprek + uitleg over onze werking
2. het pand samen bezichtigen + eerste inschatting van de kwaliteit van de woning
3. bespreking van de huurprijs en timing verhuur + ontwerp huurovereenkomst
4. afsluiten huurovereenkomst
5. plaatsbeschrijving + conformiteitsattest
6. regelmatig contact ivm de verhuring van de woning

Onze werking wordt verrekend in de overeengekomen hoofdhuurprijs.De huurprijs van uw woning ligt lager maar u bent wel zeker van uw rendement, steekt geen tijd en energie meer in de verhuring en de opvolging van wanbetaling.

Waarom is huuringent opgericht?

De huurmarkt in Gent krimpt omdat verhuren vaak te intensief wordt voor (particuliere) eigenaars.
De vraag naar private huurwoningen in Gent blijft echter even hoog.

Daarom wil huuringent eigenaars ondersteunen. Wij huren uw woning en volgen de verhuur, de betalingen, de administratie en het onderhoud voor u op.

Hoe kan ik mijn overeenkomst stopzetten?

Afhankelijk van het afgesloten contract zijn de mogelijkheden tot stopzetting verschillend. Veel hangt af van de duurtijd en in welke fase het huurcontract zich bevindt. Hou er altijd rekening mee dat bij een verkoop van de woning, het huurcontract kan overgenomen worden door de nieuwe eigenaar. Op die manier hoeft de zittende huurder de woning niet te verlaten. De site van Vlaanderen legt uitgebreid de verschillende wegen uit die de huurwetgeving aanbiedt. Je vind het hier terug.

Hoe kan ik mijn overeenkomst wijzigen?

Contacteer ons altijd als je over de bestaande overeenkomst vragen hebt. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de algemene kosten die te weinig blijken te zijn of een wijziging van het rekeningnummer. Vaak zullen we een addendum moeten maken om de wijziging aan het contract door te voeren.

Hoe wordt de huurprijs bepaald?

Een inschattingvan de huurprijs wordt altijd meegegeven nadat een medewerker van huuringent de woning heeft bezocht. Tijdens dit bezoek worden verschillende elementen, zoals type verwarming, isolatie, uitrusting badkamer/keuken, de vloer bekeken. Aan de hand daarvan zal een huurprijs bepaald worden.

We peilen ook naar de verwachtingen van de eigenaar. Vervolgens zal de consulent aan de hand van een objectieve calculator een inschatting maken van de huurprijs zowel voor de eigenaar als voor de huuringent-huurder. Dit voorstel wordt per mail overgebracht binnen een week na het intakegesprek. Hou er rekening mee dat wij altijd een betaalbare huurprijs nastreven en dat onze huurprijs gemiddeld 15% onder de marktwaarde zal liggen. Huuringent vraagt daarnaast ook nog een beperkte werkingskost.

Hoe wordt de huurprijs van mijn woning geïndexeerd?

Als eigenaar ben je zelf verantwoordelijk voor het vragen van eenjaarlijkse indexatie. Hiervoor kan je contact opnemen met jouw contact persoonbinnen huuringent of via ons algemeen mailadres info@huuringent.be.

Ik wil geen huisdieren in mijn verhuurde woning. Wat kan ik hiertegen doen?

Een algemeen verbod voor huisdieren bepalen in de huurovereenkomst is niet mogelijk. Dit omdat het verbod op het houden van een huisdier volgens de meeste vrederechters een beperking van het recht op een privéleven is. Wel zijn er beperkende clausules mogelijk. Bijvoorbeeld een clausule die bepaalt dat alleen kleine huisdieren (bijvoorbeeld katten, hamsters, cavia's, kleinere hondenrassen, enz.) zijn toegestaan als ze geen overlast of ongemak veroorzaken. Alleszins is de huurder, in de meeste gevallen, wel aansprakelijk voor de schade die zijn huisdier aan uw woning heeft toegebracht.

Ik wil mijn woning energiezuiniger maken. Hoe pak ik dit aan?

Ben je eigenaar van een huurwoning in Gent en zit je met vragen over het verhuurproces of wil je de woning renoveren of verbouwen? Laat je dan gratis adviseren in het Verhuurderspunt. Zij geven advies over hoe je jouw huurwoning energie zuiniger kan maken en welke premies of subsidies van toepassing zouden kunnen zijn bij dit project. Via deze link kan je een afspraak maken en kom je meer te weten over hun dienstverlening.

Ik wil niet dat er gerookt wordt in de woning die ik verhuur. Mag ik dit weigeren?

Wettelijk gezien kan roken in de huurwoning niet verboden worden. Vanuit huuringent raden we dit wel ten sterkste af aan onze huurders. Roken de huurders wel, dan hangt er een automatische verplichting aan vast dat het hele pand opnieuw geschilderd moet worden. Deze kosten worden volledig verhaald op de huurders.

In welke staat verhuur ik mijn pand aan huuringent?

Het pand hoort geschilderd en gepoetst te zijn. Daarnaast vragen we ook vanuit huuringent om alle meubels te verwijderen. Op deze manier is het pand gebruiksklaar en kunnen de nieuwe huurders het pand naar eigen wensen inrichten.

Wat als ik een ongunstig conformiteitsattest krijg?

Elke huurwoning moet voldoen aan de minimale normen rond veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit. Hierdoor is voorafgaand een conformiteits onderzoek nodig voor het verkrijgen van een conformiteitsattest. Wanneer er afwijkende gebreken worden vastgesteld is het in bepaalde gevallen mogelijk dat er een technisch advies wordt afgeleverd dat beschrijft welke gebreken er aangepakt moeten worden. Via deze link staat nauwkeurig beschreven op welke manier hier mee omgegaan dient te worden en welke termijnen er van toepassing zijn.

In deze brochure vind je de zaken terug waarop sterk gecontroleerd wordt.

Wat zijn de voordelen om samen te werken met huuringent:

Jouw woningverhuren via huuringent zal ervoor zorgen dat je een groot stuk ontzorgt wordt tijdens het verhuren. Het belangrijkste hierbij is dat huuringent jou maandelijks betaalt, ongeacht of de huurder heeft betaald of de woning tijdelijk leegstaat. Daarenboven regelen wij het beheer en onderhoud van jouw woning.

Dankzij onze jarenlange ervaring kan je rekenen op een sterk team dat het beste voor heeft met jouw woning. Huuringent is jouw aanspreekpunt.

Een bijkomend pluspunt is dat je je engageert om bij te dragen aan een kwalitatieve en betaalbare huurmarkt in Gent.

Wat zijn uw voordelen als eigenaar?

Huuringent:
- Zorgt voor een correcte en stipte betaling van de huur
- Neemt administratieve lasten voor zijn rekening
- Volgt het onderhoud van de woning en de uitvoering van huurdersherstellingen op
- Is uw toegankelijk aanspreekpunt
- Neemt de zoektocht naar huurders op zich

Welke attesten moet je in orde brengen als je een woning wenst te verhuren?

Alvorens huuringent kan overgaan tot het daadwerkelijk verhuren van een pand, hebben we van het pand een aantal verplichte attesten nodig:

        - Conformiteitsattest (maximum 10 jaar geldig)

        - EPC-attest

        - Reinigings-en verbrandingsattest van de verwarmingsketel

Een medewerker van huuringent kan gerust tips geven over hoe je hier het best aan kan geraken.

Wordt er door huuringent een plaatsbeschrijving opgesteld?

Er wordt steeds een ingaande plaatsbeschrijving opgemaakt door een medewerker van huuringent. Daarin wordt de algemene staat van de woning beschreven, deze plaatsbeschrijving wordt ook aangevuld met de nodige foto’s. Als deze klaar is, wordt deze door beide partijen, de eigenaar en huuringent, ondertekend.

Er is iets kapot in jouw huurwoning? Wie moet je contacteren

Als huurder ben je zelf verantwoordelijk voor kleine herstellingen in jouw woning. Dit kan gaan over het herstellen van een kapotte lamp, een branddetector ophangen/batterijen vervangen,….

We verwijzen je hiervoor graag door naar het Vlaams Woninghuurdecreet. Hier wordt namelijk in de lijst van kleine herstellingen opgesomd voor welke herstellingen je als huurder verantwoordelijk bent. Via deze link vind je het woninghuurdecreet terug, op pagina 81 vind je dan de lijst terug.

Hoe actualiseren we jouw dossier?

Jaarlijks contacteren we al onze kandidaten met de vraag of we je inschrijving moeten behouden. We vragen je de meest recente inkomstenbewijzen en situatie.

Reageer je niet op deze vraag dan schrappen we je kandidatuur en ontvang je geen panden meer die we voor jou te huur hebben.

Hoe ventileer en verlucht ik het best mijn woning?

Om de lucht in de woning gezond te houden, is het belangrijk om jouw woning voortdurend te ventileren en aanvullend te verluchten. Zet regelmatig een raam open, zeker tijdens het douchen. Om deze reden maakte het Agentschap Zorg & Gezondheid een brochure op die duidelijke richtlijnen aangeeft over hoe men op een correcte manier kan ventileren en aanvullend hoort te verluchten. De brochure vind je hier terug.

Hoe ziet het toewijsreglement er uit?

Ons toewijsreglement duidt aan op welke manier onze panden worden toegewezen aan kandidaat-huurders aan de hand van het objectieve puntensysteem. Er werd een laatste update uitgevoerd in dit reglement omtrent de inkomensbarema's, deze worden namelijk jaarlijks geïndexeerd. Het toewijsregelement 2024 kan je hier terugvinden. 

Hoeveel maanden huurwaarborg moet ik betalen als ik huur bij huuringent?

Voor aanvang van de start van de huurovereenkomst vragen we steeds een huurwaarborg die gelijk staat aan 2 maanden huur. De huurder moet deze zelf regelen.

Ik heb problemen met mijn buren:

Burenbemiddeling bemiddelt tussen buren bij geluidsoverlast, overhangende takken, blaffende honden, luide muziek,... het zijn allemaal ergernissen die tot een burenruziekunnen leiden.

Je kan beroep doen op burenbemiddeling wanneer je de communicatie met jouw buur wil herstellen, wanneer je het probleem bespreekbaar wil maken en wanneer je bereid bent om samen op zoek te gaan naar een oplossing. De bemiddelaar is neutraal en neemt geen standpunt in. De inhoud van de gesprekken met de bemiddelaar zijn en blijven vertrouwelijk. Wil je meer te weten komen over de voorwaarden, mogelijke juridische stappen of andere informatie? Klik dan hier.

Ik kan deze maand mijn huur niet betalen, wat doe ik?

Heb je problemen om de huur of een factuur te betalen aan ons? Neem dan contact op met ons via info@huuringent.be of 09/269.69.69
Zo kunnen we samen kijken hoe we dit kunnen oplossen en vermijden we dat we verdere stappen moeten ondernemen.

Je ontvangt een uitnodiging voor een pand, wat nu?

Hebben we een pand vrij waarvoor je in aanmerking komt dan ontvang je per mail een uitnodiging.

Hierin staat meer info over het pand, ligging, huurprijs, startdatum huurovereenkomst,... Heb je interesse dan reageer je op de mail en geven we je een datum en uur wanneer je het pand kan komen bezichtigen.
Heb je geen interesse dan laat je dit ook weten, zo blijf je ingeschreven en zal je in de toekomst nog panden ontvangen. 

Wanneer kan je een woning huren?

Huuringent bekijkt woning per woning welke kandidaten best gerangschikt zijn volgens het toewijssysteem. Deze kandidaten worden uitgenodigd om de woning te bezichtigen. De best gerangschikte krijgt als eerste de kans om de woning te huren. Vervolgens teken je de huurovereenkomst en start de huur.

Wanneer wordt een kandidaathuurder geschrapt uit het inschrijvingsregister?

- Als hem een woning werd toegewezen en hij heeft aanvaard
- Als blijkt dat hij niet voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden
- Als de kandidaat werd ingeschreven op basis van onjuiste of onvolledige verklaringen, of gegevens die door hem te kwader trouw werden gegeven
- Als de kandidaat daar schriftelijk om verzoekt
- Als de kandidaat 4 keer niet reageert op een uitnodiging om een woning te bezoeken
- Als de kandidaat 2 keer weigert om een aangeboden woning te huren

Wat als je je inschrijving wenst te wijzigen?

Kandidaathuurders die hun inschrijving willen wijzigen voor een bepaalde reden kunnen dit altijd doorgeven via info@huuringent.be of op afspraak op de zitdag in Stadskantoor.

Wat kunnen deze wijzigingen zijn?

Verandering van gezinssituatie, inkomen, adres, contactgegevens, voorkeur van ligging, aantal slaapkamers, schrapping van inschrijving, ...

Geef je dit door via mail vergeet dan zeker niet je naam in de mail te vermelden.

Wat zijn jouw voordelen als huurder?

Huuringent garandeert je een:
- Correcte huurprijs
- Kwalitatieve woning
- Betrouwbare verhuurder
- Toegankelijk aanspreekpunt
- Een duidelijke huurovereenkomst

Welke rangschikking heb ik op de wachtlijst

Huuringent werkt niet met wachtlijsten. Is je dossier volledig dan kom ik terecht in onze toewijslijsten. 

Komt er dan aan pand vrij waarvoor je in aanmerking komt (op basis van huurprijs, bezetting, ligging, type pand, inschrijvingsdatum,...) dan ontvang je de uitnodiging om het pand de bezoeken. Wanneer verschillende kandidaten het pand wensen te huren kijken we naar de hoogst gerangschikte kandidaat en die krijgt als eerste de kans om het pand te huren.

Welke woning kan je huren?

- Woningen volgens jouw voorkeur (bvb. ligging, type en aantal slaapkamers)
- Woningen waarvan de huurprijs niet hoger van 40% van het netto-inkomen is
- Woningen aangepast aan je gezinssituatie

Woningen zijn altijd kwalitatief (beschikken over een conformiteitsattest) en je bent er verplicht te domiciliëren.

Als huurder mag je maximum 1 slaapkamer op overschot hebben. Een alleenstaande kan dus een unit huren met maximum 2 slaapkamers.

Wie kan er huren bij huuringent?

Iedereen die aan volgende voorwaarden voldoet:
- Meerderjarig zijn
- Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
- Geen eigendom bezitten (of bereid zijn deze te verkopen)
- Indien je in aanmerking komt voor een sociale woning leg je een inschrijvingsbewijs van de woonmaatschappij voor.

Wie krijgt er meer kansen om te huren bij huuringent?

Huuringent past een toewijsreglement toe waardoor volgende doelgroepen sneller kans maken op een huurwoning:
- Inwoners van Gent
- Alleenstaanden
- Kandidaten met personen ten laste
- Inwoners van een transit-,  nood- of    onteigende woning van stad Gent
- kandidaten met een bescheiden inkomen