November 23, 2021

Huurbegeleiding: een win-win-win voor alle partijen

Bij een huis of appartement huren komt wel wat kijken. Paperassen, contract onderhandelen, de woonkwaliteit garanderen, de plaatsbeschrijving, de waarborg, eventueel schade herstellen, etc. Dat kan al snel overweldigend zijn en soms zie je door het bos de bomen niet meer. Daarom krijgt elke huurder bij SVK Gent een huurbegeleider en een woonbegeleider toegewezen. Bij die eerste kan je terecht voor alle problemen gelinkt aan huren, terwijl de woonbegeleider de hulpverleningstaken op zich neemt. 

We nemen er graag deze quote van An Bevernage (woonbegeleider bij OCMW Gent) bij: “Door een intensieve begeleiding kunnen huurders, zodra ze opnieuw een thuis hebben, hun leven op andere domeinen weer op de rails krijgen.” Huur- en woonbegeleiders staan in nauw contact met de sociale partners van SVK Gent en kunnen doorsturen wanneer nodig.

Wat is verhuren met maatschappelijke meerwaarde? 

Sociaal verhuurkantoren geven mensen met minder kansen op de huurmarkt toch toegang tot een betaalbare woning. Dankzij een uitgekiend puntensysteem zorgen ze voor een eerlijke rangschikking. Hoe moeilijker de woonmarkt bereikbaar is voor je, hoe hoger je puntenscore. Zo krijgen alleenstaanden, kansarme gezinnen, bescheiden inkomens en mensen met een migratieachtergrond de kans om ook in de prachtige stad die Gent is te wonen. Verhuren met een hart dus.  

Wat is huurbegeleiding juist?

Heel wat, dat kunnen we alvast zeggen. Huurbegeleiding bij SVK Gent gaat over het begeleiden en ondersteunen van onze huurders bij het nakomen van hun huurdersverplichtingen. Hiervoor werken we nauwgezet samen met de dienst Sociale Woonbegeleiding van OCMW Gent en andere hulpverleners.

De huurbegeleider is de contactpersoon voor de nieuwe huurders: hij gaat met je mee bij de bezichtiging van een woning, maakt de huurovereenkomst met intredende plaatsbeschrijving op, vraagt de huursubsidie aan,… Tijdens het huren bij SVK Gent zal de huurbegeleider je helpen bij het nakomen van huurdersverplichtingen (vb. het onderhoud van de woning, het betalen van de huur, geen overlast veroorzaken, samenwerken met huurbegeleiding, kennis van het Nederlands…). De huurbegeleider legt daarom regelmatig huisbezoeken af. 

Hij is ook het aanspreekpunt voor de buren. Hij beschikt over de nodige talenten als bemiddelaar om de soms tegenstrijdige belangen of conflicten tot een goed einde te brengen. Bij het niet-nakomen van huurdersverplichtingen meldt de huurbegeleider dit bij de huurder, informeert hij de woonbegeleider en stemt af met de woonbegeleider. Indien nodig stelt de huurbegeleider de huurder in gebreke. Ook als je verhuist, zal de huurbegeleider je ondersteunen en de formaliteiten afhandelen. 

Dankzij huurbegeleiding krijgen huurders meer vat op zorgeloos wonen, maar nemen we ook bij de verhuurder een pak kopzorgen weg. Waardoor ook de werking van de SVK’s alsmaar beter wordt. Een win-win-win-situatie dus.