February 21, 2019

5 kwaliteitsvereisten waaraan je woning moet voldoen om te kunnen verhuren

Denk je eraan om een woning te gaan verhuren? Hou er dan rekening mee dat je woning aan enkele minimum kwaliteitsvereisten moet voldoen op vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Die normen liggen vast in de Vlaamse wooncode. Om het je makkelijk te maken - want daar staat huuringent voor - sommen we even op waar je zeker op moet letten als je een woning verhuurt.

1. Rookmelders

We starten meteen met een belangrijke. De installatie van een rookmelder in een huurwoning is verplicht. Vanaf 1 januari 2021 kan het missen van een rookmelder zelfs leiden tot ongeschikt verklaard worden. De aankoop en installatie gebeurt door de verhuurder en ook het onderhoud, batterijen vervangen bijvoorbeeld, zit bij de verhuurder.  Op elk verdiep moet minstens een rookmelder geïnstalleerd worden en die moet CE gemarkeerd zijn, volgens de norm NBN EN 14604.

We raden het type met niet-vervangbare batterij, met een levensduur van 10 jaar aan. Een testknop is ook altijd handig en let erop dat je rookmelder niet van het ionische type mag zijn. De huurder moet uiteraard melden wanneer de rookmelder niet meer werkt. Huuringent geeft deze meldingen dan door aan zijn eigenaars en bekijkt dan de meest praktische oplossing.

2. Dakisolatie

Sinds 2015 is de dakisolatienorm in werking getreden en moet elk type woning over de nodige dakisolatie beschikken. Eengezinswoningen, appartementen en studio’s. Enkel kamers en daken kleiner dan 2m² ontsnappen aan de regels. De isolatiewaarde van materiaal wordt uitgedrukt in R-waarde (de warmteweerstand). Hoe hoger de R-waarde, hoe beter het materiaal. Als minimumnorm geldt een R-waarde dakisolatie van 0,75m² K/W, of specifiek isolerend materiaal van 3 à 4 cm. Een geïsoleerde zoldervloer van een onbewoonde zolder geldt trouwens ook als een geïsoleerd dak.

Sinds 2020 voldoe je ook aan de dakisolatienorm als de energiescore van de woning (EPC) lager ligt dan de grenswaarde opgesteld door de Vlaamse Regering.

Wie verhuurt via huuringent krijgt bij de start van de huur een gratis wooncontrole. Zo ben je ineens zeker of je aan alle normen voldoet of niet. Voldoe je niet aan bepaalde normen, kunnen we je indien nodig doorverwijzen voor renovatieadvies bij de Woonwijzers van de stad Gent. Makkelijk toch?

3. Oppervlakte norm

Kleiner gaan worden is zeker een trend, maar niet te klein natuurlijk. Een zelfstandige woning moet minstens 18m² groot voor 1 persoon en 27m² voor 2 personen zijn en er wordt gekeken naar de totale netto-vloeroppervlakte. Enkel de woonlokalen (keuken, living, slaapkamer) tellen. De leefruimten moeten daarnaast een minimumhoogte van 220 centimeter hebben, met enkele uitzonderingen voor bijvoorbeeld hellende daken.

Daarnaast heb je ook de bezettingsnorm nog, die bepaalt voor hoeveel personen een woning geschikt is. De netto-vloeroppervlakte en het aantal woonlokalen zijn doorslaggevend, maar zeker ook het potentieel gezondheids- en veiligheidsrisico.

Wie verhuurt via huuringent krijgt bij de start van de huur een gratis wooncontrole. Zo ben je ineens zeker hoeveel personen er maximaal in de woning kunnen wonen. Huuringent zal dan ook bewaken dat de woning niet ‘overbezet’ wordt. Geen zorgen dus, je huis is in goede handen bij huuringent.

4. Kans op CO-vergiftiging

Wist je dat in Vlaanderen jaarlijks meer dan 500 mensen een CO-vergiftiging oplopen in hun eigen woning? En agentschap Wonen-Vlaanderen geeft aan dat meer dan 10% van alle gecontroleerde woningen ernstig risico lopen. Dat maakt het meteen het meest vastgestelde gebrek in woningen. Dit zijn alvast enkele rode vlaggen:

- Een verwarmingstoestel op gas, hout, kolen, stookolie of petroleum
- Gele of oranje vlammen in plaats van blauwe (niet voor houtkachels)
- Condens op de ramen en veel vocht/damp in de woning en roetafzetting
- Huisdieren die zich vreemd gedragen en flauwvallen
- Bewoners die last hebben van duizeligheid, hoofdpijn en misselijkheid

Zorg zo snel mogelijk voor verluchting, ga zelf naar buiten en laat je verwarmingstoestel en eventueel schouw onmiddellijk controleren door een erkend vakman.

Wie verhuurt via huuringent heeft de leveringsplicht van een veilig verwarmingstoestel maar is nadien zonder zorgen. Huuringent gaat na of de huurders hun verplicht onderhoud tijdig uitvoeren.

5. Dubbelglasnorm

De dubbelglasnorm is er! Vanaf nu is dubbele beglazing verplicht voor alle woningen en kamers in Vlaanderen. Geen dubbelglas wordt door de woningcontroleur aangeduid als een gebrek. Vanaf 2023 kan het ontbreken zelfs leiden tot ongeschiktverklaring. Dubbele beglazing bestaat minimaal uit twee glasplaten die luchtdicht met elkaar zijn verbonden. Zo krijg je een isolerende laag. Hoogrendementsglas isoleert trouwens tot drie keer beter dan dubbele beglazing, dus als het budget het toelaat, ga meteen voor die optie.

Het conformiteitsattest

Om te weten of een woning voldoet aan de minimale eisen, is een conformiteitsonderzoek nodig. De woningcontroleur kijkt naar de vijf bovenstaande punten, naar de kwaliteit van de woning en het gebouw, maar ook de bezetting. In een checklist geeft hij de gebreken aan. De eigenaar van het de woning kan een conformiteitsattest aanvragen bij de burgemeester via aangetekende brief of in het gemeenteloket. Daarna komt de woningcontroleur alles checken. In Gent is een conformiteitsattest nog niet verplicht, in andere gemeenten kan dat wel zo zijn.

Huuringent neemt je zorgen weg

Komt dit allemaal nogal overweldigend over? Zie je het bos door de bomen niet meer? Kom gerust langs, stuur ons een mailtje en we helpen je met veel plezier door de massa informatie. Want werk je samen met huuringent, dan heb je amper administratieve rompslomp.